Terugbetalingsbeleid

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Er is geen recht op opzegging voor overeenkomsten voor het verlenen van diensten op het gebied van accommodatie voor andere doeleinden dan bewoning, indien het contract voorziet in een bepaalde datum of periode voor de levering.